Ampe kìm KYORITSU
Ứng dụng Ampe Kìm KYORITSU | cho các nhà máy sửa chữa lắp đặt hệ thống điện 3 pha, 1 một pha

Ampe kìm KYORITSU

  • grid
  • list
4 950 000,00 ₫
Item Code: KYORITSU 2431
Availability: Giao hàng 24H làm việc

- Thương hiệu : KYORITSU- Xuất sứ : Japan- Bảo hành : 12 tháng

6 710 000,00 ₫
Item Code: Kyoritsu 2432
Availability: Giao hàng 24H làm việc

- Thương hiệu : KYORITSU- Xuất sứ : Japan- Bảo hành : 12 tháng

5 478 000,00 ₫
Item Code: Kyoritsu 2433
Availability: Giao hàng 24H làm việc

- Thương hiệu : KYORITSU- Xuất sứ : Japan- Bảo hành : 12 tháng

4 510 000,00 ₫
Item Code: Kyoritsu 2434
Availability: Giao hàng 24H làm việc

- Thương hiệu : KYORITSU- Xuất sứ : Japan- Bảo hành : 12 tháng

5 940 000,00 ₫
Item Code: KYORITSU 2500
Availability: Giao hàng 24H làm việc

- Thương hiệu : KYORITSU- Xuất sứ : Japan- Bảo hành : 12 tháng

990 000,00 ₫
Item Code: KYORITSU 2608A
Availability: Giao hàng 24H làm việc

- Thương hiệu : KYORITSU- Xuất sứ : Japan- Bảo hành : 12 tháng

0,00 ₫
Item Code: KYORITSU 2007R
Availability: Giao hàng 24H làm việc

- Thương hiệu : KYORITSU- Xuất sứ : Thailand- Bảo hành : 12 tháng

1 540 000,00 ₫
Item Code: KYORITSU 2117R
Availability: Giao hàng 24H làm việc

- Thương hiệu : KYORITSU- Xuất sứ : Thailand- Bảo hành : 12 tháng

1 870 000,00 ₫
Item Code: KYORITSU 2200R
Availability: Giao hàng 24H làm việc

- Thương hiệu : KYORITSU- Xuất sứ : Thailand- Bảo hành : 12 tháng

0,00 ₫
Item Code: KYORITSU 2204R
Availability: Giao hàng 24H làm việc

- Thương hiệu : KYORITSU- Xuất sứ : Thailand- Bảo hành : 12 tháng

Scroll Positive SSL